Các nguyên tắc trong cá độ bóng đá

146

Tip bóng đá free cung cấp tất tần tật các điều cần lưu ý về cá độ bóng đá

 • Các kiểu cá cược bóng đá
   • Trừ khi có sự xác lập khác, kết quả để cá cược bóng đá là kết quả cuối trận theo thời gian thông thường (bao gồm cả thời gian đá bù giờ do trọng tài quyết định). Các thời gian ngoài quy định không được tính.
   • 1X2, Cược 1X2 hiệp 1 & Cược 1X2 hiệp 2
    • 1X2 là cá cược vào 1 trong 3 kết quả thắng có thế của mớt trận đắu: 1 ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); X ứng với trận đầu kết thúc hòa hoặc kết thúc ngang điểm; 2 ứng với đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách
    • Cược 1X2 hiệp 1 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 1 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).
    • Cược 1X2 hiệp 2 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 2 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).
    • Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên
     • Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên nghĩa là cược dự đoán một trong ba khả năng có kết quả thắng, thua hoặc hòa trong 10 phút thi đấu chính thức đầu tiên của một trận đấu.
     • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được quyết định.

  2.2.3

   • Tỷ số Chính xác
    • Tỷ số Chính xác có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc toàn bộ trận đấu.
    • Tỷ số Chính xác thắng “AOS” có nghĩa là đội đã chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.
    • Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.

  2.2.4

   • Tổng số bàn thắng & Tổng số bàn thắng trong hiệp 1& Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2

     • Tổng số bàn thắng là các cược được xác định bằng tổng số bàn thắng đã được ghi trong trận đấu
     • Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược được xác định dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.

    2.2.4.3

    • Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2

     • Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội nhà so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội nhà nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội khách so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
    • Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của trận đấu.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

  2.2.5

   • Hiệp 1/Toàn trận (HT/FT)

    • Hiệp 1/Toàn trận nghĩa là cá cược để dự đoán kết quả hiệp 1 và toàn trận của một trận đấu (Thời gian đá thêm không tính). Trong thị trường này H ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); D ứng với trận đấu kết thúc hòa; A ứng vvới đội được nêu tên thứ hai ( thường là đội khách).
    • Ví dụ HA nghĩa là đội được nêu tên trước (chủ nhà) sẽ dẫn trước trong hiệp 1, còn đội được nêu tên thứ hai (khách) sẽ dẫn trước khi tính toàn trận
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
   • Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng & Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1

    • Bàn thắng đầu/Bàn thắng cuối là cá cược vào đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên và đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu. Trong thị trường này HF sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên (thường là đội chủ nhà) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, HL sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. AF sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai (thường là đội khách) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, AL sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. NG ứng với trường hợp không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu.
    • Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Trong hình thức chơi này, những từ sau có ý nghĩa như sau: HF là đội được nhắc đến tên trước (thông thường là đội nhà) đã ghi bàn thắng đầu tiên. HL chỉ đội được nhắc đến tên đầu tiên đã ghi bàn thắng cuối cùng.AF chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai (thông thường là đội khách) đã ghi bàn thắng đầu tiên.AL chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai đã ghi bàn thắng cuối cùng.NG nghĩa là không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
    • Bàn phản lưới nhà được tính cho đội bạn
    • Nếu một trận đấu bị dừng khi đã có bàn thắng được ghi, tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên (và không bàn thắng) sẽ vẫn hiệu lực, còn các cá cược cho bàn thắng cuối cùng sẽ bị coi là không có giá trị. Nếu trận đấu bị dừng khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên, bàn thắng cuối cùng và không bàn thắng đều bị vô hiệu hóa.
   • Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên

    • Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên là hình thức cược xem đội nào sẽ ra bóng đầu tiên.
    • Nếu trận đấu bị dừng khi đã ra bóng thì tất cả các cá cược vẫn nguyên giá trị.

  2.2.8

   • Tổng số của đội nhà so với Tổng số của đội khách

     • Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách

      • Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách có nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà đội nhà đã ghi được so với tổng số bàn thắng mà đội khách đã ghi được đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.
     • Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách

      • Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách nghĩa là cược để dự đoán tổng số quả phạt góc mà đội nhà được hưởng so với tổng số quả phạt góc mà đội khách đã được hưởng đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.

    2.2.8.3

    • Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách

     • Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do đội nhà nhận được so với tổng số thẻ phạt do đội khách nhận được trong một trận đấu của một giải đấu hay một mùa thi đấu cụ thể vào một ngày nhất định.
    • Đội nhà chỉ đội được nêu tên đầu tiên và đội khách chỉ đội được nêu tên thứ hai.
    • Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ thì khoản cược sẽ vô hiệu.

  2.2.9

   • Cược Trên/Dưới cho một đội (Single Team Over/Under) & Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under)

    • Trên/Dưới cho 1 đội là số bàn thắng do một đội cụ thể ghi được.
    • Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under) là loại cược dự đoán bàn thắng được ghi bởi một đội cụ thể trong hiệp 1 của trận đấu.
    • Nếu tổng số lớn hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Trên; nếu tổng số nhỏ hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Dưới.

  2.2.10

   • Phạt góc

     • Phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện không được tính
     • Số quả phạt góc

       • 2.2.10.2.1
       • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

         • 2.2.10.2.1.1
        • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu thực hiện nhiều quả phạt góc hơn bao gồm cả chấp.
        • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược vào đội nào có nhiều quả phạt góc nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ quả phạt góc được chấp nào.
        • Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

      2.2.10.2.2

      • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

       • Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phạt góc mà hai đội đã thực hiện trong trận đấu.
       • Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số quả phạt góc do cả hai đội ghi trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu.
       • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
       • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

    2.2.10.3

     • Quả phạt góc đầu tiên,Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 & Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2

      • Quả phạt góc đầu tiên nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.
      • Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 của trận đấu.
      • Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
      • Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc đầu tiên là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.
      • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

      Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc cuối cùng là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.

    2.2.10.4

     • Quả phạt góc cuối cùng& Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1

      • Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc cuối cùng trong trận đấu
      • Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu.
      • Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

    2.2.10.5

     • Quả phạt góc tiếp theo

      • Quả phạt góc tiếp theo nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc tiếp theo trong trận đấu
      • Tất cả các cá cược sẽ giữ nguyên hiệu lực nếu quả phạt góc được chỉ định được thực hiện.

    2.2.10.6

     • Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội

      • Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số quả phạt góc của một đội cụ thể trong một trận đấu.

       • Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
       • Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
       • Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
      • Nếu tổng số quả phạt góc lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số quả phạt góc nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

       • Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
       • Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
       • Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

    2.2.10.7

     • Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn & Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp

      • Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
      • Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1 nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
      • Đối với Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn lẫn Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

    2.2.10.8

     • Phạt góc khác và Phạt góc khác Hiệp 1

      • Phạt góc khác nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt
       góc và thanh toán được dựa trên tổng số lần phạt góc mà cả hai đội thực hiện sau thời
       gian thi đấu chính thức.
      • Phạt góc khác Hiệp 1 nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn
       cược phạt góc mà cả hai đội thực hiện trong hiệp một của trận đấu.
      • Đối với cả Phạt góc khác & Phạt góc khác Hiệp 1, các cược sẽ mất hiệu lực
       nếu trận đấu bị hủy, trừ khi việc thanh toán cho các cược đã được xác định.
      • Các tùy chọn cược có sẵn trong tất cả thị trường Phạt góc khác là Trên, Bằng
       hoặc Dưới một số đã chọn.

    2.2.10.9

     • Cược chấp 3 cách phạt góc và Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1

      • Cược chấp 3 cách phạt góc nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển
       thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong trận đấu được điều chỉnh theo
       cược chấp.
      • Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1 nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được
       hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong hiệp một của trận đấu được
       điều chỉnh theo cược chấp.

       Đội nhà (-1): Đội nhà phải thắng ít nhất hai lần phạt góc trở lên.
       Hòa (+1): Đội nhà thắng với một lần phạt góc duy nhất.
       Đội khách (+1): Đội khách thắng hoặc hòa.

    2.2.10.10

     • Thời gian phạt góc đầu tiên và Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2

      • Thời gian phạt góc đầu tiên nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu
       tiên được thực hiện trong trận đấu.
      • Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt
       góc đầu tiên được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu.
      • Các cược của trận đấu bị hủy sẽ mất hiệu lực nếu không có cú đá phạt góc nào được thực hiện trong khung thời gian xác định của trận đấu, trừ khi cược đã có kết quả.
      • Ví dụ: Nếu pha phạt góc diễn ra vào hoặc sau phút thứ 8. Cược “Không có phạt góc trước phút 8:00” sẽ thắng.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện trong
       toàn bộ “90 phút” thi đấu, trừ khi việc thanh toán cho cược đã được xác định.
      • Nếu lần phạt góc đầu tiên cần được thực hiện lại, thời gian mà cú đá phạt góc
       được thực hiện lại sẽ được coi là thời gian thực hiện lần phạt góc đầu tiên.
      • Thời gian của lần phạt góc đầu tiên sẽ được xác định bằng thời gian được nhà
       cung cấp dữ liệu gửi cho Công ty và không phải thời gian mà lần phạt góc đầu tiên
       được thực hiện trong thực tế.

    2.2.10.11

     • Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới & Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

      • Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn
       hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới
       sẽ thắng.
      • Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà
       lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược
       Dưới sẽ thắng.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.10.12

     • Đội khách Phạt góc Trên/Dưới & Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

      • Đội khách Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách
       lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược
       Dưới sẽ thắng.
      • Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội
       Khách lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU,
       cược Dưới sẽ thắng.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.10.13

     • Cuộc đua phạt góc và Cuộc đua phạt góc Hiệp 1

      • Cuộc đua phạt góc nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được
       số lần phạt góc đã chỉ định.
      • Cuộc đua phạt góc Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên
       đạt được số lần phạt góc đã chỉ định trong hiệp một của trận đấu.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.10.14

     • Phạt góc Lẻ/Chẵn, Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 và Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2

      • Phạt góc Lẻ/Chẵn nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện
       trong trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
      • Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực
       hiện trong hiệp một của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
      • Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực
       hiện trong hiệp hai của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
      • Nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện, thị trường sẽ được thanh toán
       theo kết quả là “Chẵn”.
      • Các cược liên quan đến Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị
       hủy trong hiệp 2.

    2.2.10.15

     • Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất

      • Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận
       đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.
      • Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1,
       Hiệp 2 và Hòa
      • Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ
       được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc
       được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các
       tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

    2.2.10.16

     • Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất (2 cách)

      • Hiệp có số phạt góc nhiều nhất (2 cách) nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của
       trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.
      • Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1
       và Hiệp 2
      • Nếu kết quả khi kết thúc cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ
       được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc
       được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các
       tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

    2.2.10.17

     • Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận

      • Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả Tổng số lần
       phạt góc được thực hiện trong hiệp một và Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong
       cả trận.
      • Đối với loại cược này, “8+” ,”9+”,…”15+” là tùy chọn cược, trong đó tổng số lần
       phạt góc được thực hiện sau khi kết thúc trận đấu tối thiểu phải là (8), (9),…, (15)
       để có thể thắng cược.
      • Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận để thắng “AOS” nghĩa là đội được chọn phải
       thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

    2.2.10.18

    • Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 và Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2

     • Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính
      xác khi kết thúc Hiệp một.
     • Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính
      xác khi kết thúc Hiệp hai.
     • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
      được xác định.

  2.2.11

   • Tổng số thẻ phạt

     • Một thẻ vàng được tính là một điểm, một thẻ đỏ tính là 2 điểm. Tổng số điểm mà một cầu thủ có thể nhận trong một trận đấu là 3 điểm (1 cho thẻ vàng và 2 cho thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai không tính)

    2.2.11.2

     • Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)

      • Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.
      • Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.
     • Số tổng số thẻ

      • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

       • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp.
       • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.
       • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu
      • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

       • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.
       • Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
       • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
       • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

    2.2.11.4

     • Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2

      • Thẻ phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)
      • Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.
      • Nếu trận đấu bị đình chỉ sau khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
      • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
     • Thẻ phạt cuối cùng

      • Thẻ phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt cuối cùng (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)
      • Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng bị phạt vì cùng một sự cố thì cầu thủ nào được trọng tài rút thẻ sau cùng được coi là người thắng.
      • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
     • Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)

      • Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.
      • Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.

    2.2.11.7

    • Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội

     • Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.
     • Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

  2.2.12

   • Việt vị

     • Số lỗi việt vị

      • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

       • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.
       • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào.
       • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
      • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

       • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.
       • Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.
       • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
       • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

    2.2.12.2

    • Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2

     • Lỗi việt vị đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên
     • Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
    • Lỗi việt vị cuối cùng

     • Lỗi việt vị cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị cuối cùng
     • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
    • Lỗi việt vị tiếp theo

     • Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.
     • Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.

  2.2.13

   • Thay người

    • Tổng số lần thay người

     • Chấp

      • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành thay người nhiều hơn bao gồm cả chấp.
      • Nếu trận đấu bị dừng, khi đó các cá cược đều bị vô hiệu hóa.
     • Trên/ Dưới (Over/Under)

      • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần thay người trong trận đấu.
      • Nếu tổng số điểm nhiều hơn mức OU thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng.
      • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
    • Lần thay người đầu tiên

     • Lần thay người đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải thay người trước tiên
     • Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.
     • Nếu trận đấu bị dừng sau khi lần thay người đầu tiên được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi thực hiện thay người các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
    • Lần thay người cuối cùng

     • Lần thay người cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thay người sau cùng
     • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
   • Lưới sạch

    • Lưới sạch có nghĩa là cá cược “Có” vào đội giữ lưới sạch (không để lọt lưới bàn
     thắng) hoặc “Không” vào đội không giữ lưới sạch (để lọt lưới bàn thắng).
    • Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà
     ghi bàn thì khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược
     “Đội nhà Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản
     cược “Đội nhà Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách Có &
     Không” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi
     khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi
     chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

     Luật 1:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
     Đội nhà Có – Hoàn tiền      Đội khách Có – Thua
     Đội nhà Không – Hoàn tiền      Đội khách Không – Thắng

     Luật 2:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
     Đội nhà Có – Thua     Đội khách Có – Thua
     Đội nhà Không – Thắng      Đội khách Không – Thắng

     Luật 3:
     Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
     Đội nhà Có – Thua      Đội khách Có – Hoàn tiền
     Đội nhà Không – Thắng      Đội khách Không – Hoàn tiền

  2.2.15

   • Penalty

    • Penalty là cược vào quả penalty được thụ hưởng và được thực hiện trong trận đấu
    • Nếu trận đấu bị dừng sau khi quả penalty được chỉ định và được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực.
    • Nếu trận đấu bị dừng trước khi có penalty các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

  2.2.16

   • Sản phẩm loạt đá luân lưu

     • 2.2.16.1 ~ 2.2.16.8
     • Loạt đá luân lưu
      2.2.16.1.1 ~ 2.2.16.1.2

      • Loạt đá luân lưu có nghĩa là cược trên đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.
      • Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, trong đó có cả những cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Trong cược trên/dưới, kết quả chỉ bao gồm mười cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu và không bao gồm bất kỳ cú sút nào nào được hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Nếu một đội đã sút thành công nhiều hơn số lượt sút thành công mà đối thủ có thể đạt được từ những lượt sút còn lại, loạt sút luân lưu sẽ kết thúc ngay lập tức, bất kể số lượt sút còn lại.

    2.2.16.2

     • Loạt sút luân lưu – Ghi bàn / Hụt

      • Nghĩa là cược để dự đoán đội được chỉ định sẽ Ghi bàn hay Hụt trong Loạt sút luân lưu
      • Các lựa chọn cược sau được cung cấp:

       • Hụt – nghĩa là cú sút luân lưu sẽ trượt.
       • Ghi bàn – nghĩa là cú sút luân lưu thành công.

      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
     • Loạt sút luân lưu – Tổng số bàn thắng chính xác
      2.2.16.3.1 ~ 2.2.16.3.4

      • Nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng chính xác mà cả hai đội ghi được trong loạt sút luân lưu.
      • Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) cút sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đến lượt sút thứ mười, trong quá trình sút luân lưu và sẽ không bao gồm những bàn thắng được ghi trong loạt sút loại trực tiếp (sudden death).
      • Nếu trận đấu không kéo dài đến loạt đá luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

    2.2.16.4

     • Loạt sút luân lưu – Chẵn/Lẻ

      • Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công của cả hai đội trong loạt
       sút luân lưu sẽ là lẻ hay chẵn.
      • 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên
       hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút
       thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được
       thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.
      • Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những cú sút được thực hiện trong loạt
       sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên.
      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.16.5

     • Loạt sút luân lưu – Một đội Trên/Dưới

      • Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công trong loạt sút luân lưu của
       đội được chỉ định sẽ là Trên hay Dưới số đã được định sẵn.
      • 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên
       hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút
       thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được
       thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.
      • Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút
       loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên
      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.16.6

     • Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp
      2.2.16.6.1 ~ 2.2.16.6.2

      • “Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp” nghĩa là cược dự đoán xem loạt sút luân lưu có kéo dài đế Lượt sút loại trực tiếp hay không. Nếu cược là “Có” tức là loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, nếu cược là “Không” tức là loạt sút luân lưu sẽ không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp.
      • Nếu loạt sút luân lưu kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Có”; Nếu loạt sút luân lưu không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Không”.

    2.2.16.7

     • Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu
      2.2.16.7.1 ~ 2.2.16.7.2

      • “Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu” nghĩa là cược dự đoán số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, bất kể cú sút đó có thành công hay không.
      • Nếu tổng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Trên”; nếu tổng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Dưới”.

    2.2.16.8

     • Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên
      2.2.16.8.1 ~ 2.2.16.8.2

      • “Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên” nghĩa là cược dự đoán đội nào tham gia trận đấu sẽ thực hiện cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu.
      • Nếu loạt sút luân lưu bị hủy bỏ sau khi cú sút đầu tiên được thực hiện, tất cả cược vẫn có hiệu lực.

    2.2.16.9

     • Loạt sút luân lưu Dội trúng khung thành – Lượt sút 1 đến 5

      • Nghĩa là cược để dự đoán các cú sút trong loạt sút luân lưu sẽ dội trúng vào
       cột dọc hoặc xà ngang trong một lượt sút riêng lẻ. Nếu bóng dội vào cột dọc trước,
       sau đó thủ môn cản được, thì vẫn được coi là “Dội trúng khung thành”.
      • Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa
       trên kết quả từng lượt sút.
      • Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu
       lực.
      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.16.10

     • Loạt sút luân lưu 1×2 – Lượt sút 1 đến 5

      • Nghĩa là cược vào một kết quả bất kỳ trong ba kết quả có thể xảy ra trong loạt sút
       luân lưu.

       1 là đội đầu tiên (thường là Đội nhà), X là trận đấu có kết quả hòa, và 2 là đội
       thứ hai (thường là Đội khách)

      • Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa
       trên kết quả từng lượt sút.
      • Cả hai đội phải sút trong loạt sút luân lưu, nếu một trong hai đội không thực
       hiện loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trong lượt sút cụ thể đó.
      • Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu
       lực.
      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.16.11

     • Loạt sút luân lưu Cả hai/Một/Không – Lượt sút 1 đến 5

      • Nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội, một đội hay không đội nào ghi được
       hoặc không ghi được bàn trong loạt sút luân lưu.
      • Các lựa chọn cược sau được cung cấp:

       • Cả hai = Cả hai đội sẽ ghi bàn.
       • Một = Một trong hai đội sẽ ghi bàn.
       • Không = Cả hai đội sẽ không ghi bàn.

      • Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa
       trên kết quả từng lượt sút.
      • Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu
       lực.
      • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
      • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
       được xác định.

    2.2.16.12

    • Loạt sút luân lưu – Tỷ số chính xác

     • Nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc loạt sút luân lưu.
     • Loạt sút luân lưu Tỷ số chính xác chiến thắng “HAOS” hoặc “AAOS” nghĩa là đội
      được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong mục lựa chọn.
     • Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu
      kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút.
     • Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
     • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
      được xác định.

  2.2.17

   • Liên đoàn tưởng tượng (Fantasy League)

    • Các trận đấu tưởng tượng là sự ghép cặp giữa các đội từ các trận đấu khác nhau
    • Các địa điểm hoàn toàn chỉ phục vụ mục đích tham chiếu

  2.2.18

   • Cược O/U riêng 15 phút

    • Cược riêng15 phút O/U là cược vào tổng số điểm (số bàn thắng, số quả phạt góc, số thẻ phạt v.v..) ở cuối mỗi 15 phút thời gian của trận đấu
    • Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.
    • Ví dụ
     OU phút thứ 15
     00:01 – 15:00 Tất cả các điểm được ghi từ 00:-00 đến phút thứ 15:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút thứ15 kết thúc

     OU phút thứ 30
     15:01 – 30:00 Tất cả các điểm được ghi từ 15:-01 đến phút thứ 30:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 30 kết thúc

     Ou phút thứ 45
     30:01- 45:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 30:01 đến phút 45:00.
     Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 45

     OU phút thứ 60
     45:01 – 60:00 Tất cả các điểm được ghi từ 45:-01 đến phút thứ 60:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 60 kết thúc

     OU phút thứ 75
     60:01 – 75:00 Tất cả các điểm được ghi từ 60:-01 đến phút thứ 75:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 75 kết thúc

     OU Phút thứ 90
     75:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 75:01 cho đến phút 90:00
     Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 90

    • Đối với cược OU vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
    • Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 15 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi 15 phút chỉ định kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU sẽ bị vô hiệu hóa.
    • Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
    • Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược trực tiếp số lần phạt góc 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động khác với các hành động được đề cập dưới đây, sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, cầu thủ tấn công đang giữ bóng tại sân đối phương và phạt penalty.
    • Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược Tổng số thẻ phạt của 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, phạt penalty, ghi bàn, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không giải thích, cầu thủ cãi nhau và cầu thủ đánh nhau.
    • Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

  2.2.19

   • Đá phạt

     • Không tính các đá phạt được chỉ định nhưng không thực hiện
     • Đá phạt ứng với các trường hợp đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp ( không tính penalty và cú đá ghi bàn)
     • Số quả đá phạt

       • 2.2.19.3.1
      • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

       • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.
       • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.
       • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
      • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

       • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
       • Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
       • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
       • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

    2.2.19.4

    • Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2

     • Cú đá phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng cú đá phạt trước tiên
     • Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
    • Cú đá phạt cuối cùng

     • Cú đá phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thực hiện cú đá phạt cuối cùng
     • Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
    • Cú sút phạt tiếp theo

     • Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.
     • Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.

  2.2.20

   • Quả phát bóng lên

     • Quả phát bóng lên là quả phát bóng mà đội đang phòng thủ được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi đi hết đường biên ngang.
     • Không tính quả phát bóng từ vạch 5m50 được thưởng nhưng không thực hiện và cú sút ghi bàn do thủ môn thực hiện sau khi phá bóng cứu nguy.
     • Số quả phát bóng

       • 2.2.20.3.1
       • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

        • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.
        • Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.
        • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

      2.2.20.3.2

      • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

       • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
       • Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
       • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
       • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

    2.2.20.4

    • Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2

     • Quả phát bóng lên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên trước tiên
     • Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
    • Quả phát bóng lên cuối cùng

     • quả phát bóng lên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên cuối cùng
     • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị
    • Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo

     • Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.
     • Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.

  2.2.21

   • Ném biên

    • Quả ném biên là quả ném bóng mà một đội được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi cắt ngang đường biên dọc.

     • Không tính cú ném biên được thưởng như không thực hiện.
    • Số lần ném biên

      • 2.2.21.2.1
     • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

      • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả ném biên hơn bao gồm cả chấp.
      • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú ném biên nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú ném biên được chấp nào.
      • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
     • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

      • Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần ném biên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
      • Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số cú ném biên do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
      • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
      • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
    • Quả ném biên đầu tiên & Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2

     • Cá lần ném biên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên trước tiên
     • Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả ném biên đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
     • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị.
    • Lần ném biên cuối cùng

     • Lần ném biên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên cuối cùng
     • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị
    • Cú ném biên tiếp theo

     • Cú ném biên tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú ném biên tiếp theo trong trận đấu.
     • Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú ném biên tiếp theo đúng như dự đoán.

  2.2.22

   • Trên/Dưới trong 10 phút cụ thể (Specific 10 Minutes Over/Under)

    • Cược (Trên/Dưới) cho mỗi Phút thứ 10 nghĩa là việc cược được xác định bằng tổng số điểm ghi được (bàn thắng, các quả phạt góc, các trận, thẻ, v.vv…) vào thời điểm kết thúc của từng Phút thứ 10 [KHOẢNG GIỮA CỦA] thời gian trong một trận đấu.
    • Nếu tổng số nhiều hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định trước thì kết quả thắng là Trên; Nếu tổng số ít hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định thì kết quả thắng là Dưới.
    • Ví dụ:

     OU phút thứ 10
     00:00 – 10: 00 Tổng số điểm được ghi từ 00:00 đến 10:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 10 kết thúc
     OU phút thứ 20
     10:01 – 20: 00 Tổng số điểm được ghi từ 10:01 đến 20:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 20 kết thúc
     OU phút thứ 30
     20:01 – 30: 00 Tổng số điểm được ghi từ 20:01 đến 30:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 30 kết thúc
     OU phút thứ 40
     30:01 – 40: 00 Tổng số điểm được ghi từ 30:01 đến 40:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 40 kết thúc
     OU phút thứ 60
     50:01 – 60: 00 Tổng số điểm được ghi từ 50:01 đến 60:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 60 kết thúc
     OU phút thứ 70
     60:01 – 70: 00 Tổng số điểm được ghi từ 60:01 đến 70:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 70 kết thúc
     OU phút thứ 80
     70:01 – 80: 00 Tổng số điểm được ghi từ 70:01 đến 80:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 80 kết thúc
     Ou Phút thứ 90
     80:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 80:01 cho đến phút 90:00
     Tất cả các trận cược phải được đặt vào trước hoặc đúng lúc kết thúc của phút thứ 90

    • Đối với cược OU vào đúng phút thứ 10, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
    • Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 10 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 10 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi 10 phút đã chỉ định kết thúc các cá cược đặt cho 10 phút đó sẽ bị vô hiệu hóa.
    • Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
    • Đối các khoảng thời gian 80:01-90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

  2.2.23

   • Score box

     • Đặt lựa chọn hộp duy nhất cho toàn bộ chuỗi tỷ số / cách biệt bàn thắng / tổng số bàn
      thắng với tối thiểu Ba (3) kết quả và tối đa lên đến Năm (5) kết quả tùy thuộc vào tình
      huống theo thời gian thực.
     • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác
      định.

    2.2.23.3

     • Kèo Chấp – Score box

      • Hộp Tỷ số thắng nghĩa là cược để dự đoán đội thắng trận với một chuỗi cách biệt
       bàn thắng và tỷ lệ cược được cung cấp cho mỗi kết quả giữa Đội nhà hoặc Đội khách.
      • Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:

       • Đội nhà
       • Đội khách

      • Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ
       được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.

       Ví dụ về Kèo Chấp – Score box:

       Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

       Tỷ số thắng 2 1 Hòa -1 -2
       Đội nhà 4.13 1.40 0.00 -2.01 -5.92
       Đội khách -5.11 -1.73 0.00 1.62 4.80

       Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội nhà với cược 100 USD được đặt, kết của của
       trận đấu và số tiền trả lại như sau:

       Nếu kết quả của trận đấu là 0-0 hoặc tỷ số nào đó đưa trận đấu về kết quả hòa, tỷ
       lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD

       Nếu kết quả của trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thắng của người chơi là 1.40, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.40 = 140 USD

       Nếu kết quả của trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD

       Nếu kết quả của trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD (Tham
       khảo cho mục 2.2.23.3.3)

       Nếu kết quả của trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thua của người chơi là -2.01, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -2.01 = -201 USD

       Nếu kết quả của trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD

       Nếu kết quả của trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược
       thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD (Tham
       khảo cho mục 2.2.23.3.3)

       Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội khách với cược 100 USD được đặt, kết của
       của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

       Nếu kết quả trận đấu là 0-0, Đội nhà và Đội khách hòa nhau, tỷ lệ cược thắng của
       người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD

       Nếu kết quả trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng
       của người chơi là 1.62, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.62 = 162 USD

       Nếu kết quả trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng
       của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD

       Nếu kết quả trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng
       của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD (Tham khảo
       cho mục 2.2.23.3.3)

       Nếu kết quả trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua
       của người chơi là -1.73, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.73 = -173 USD

       Nếu kết quả trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua
       của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD

       Nếu kết quả trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua
       của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD (Tham khảo
       cho mục 2.2.23.3.3)

    2.2.23.4

    • Tài/Xỉu – Score box

     • Hộp Tổng bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà Đội nhà và Đội
      khách khi được với một chuỗi tổng số bàn thắng và các tỷ lệ cược khác nhau được cung
      cấp cho mỗi kết quả.
     • Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:

      • Hòa/Tài
      • Hòa/Xỉu

     • Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ
      được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.

      Ví dụ về Tài/Xỉu – Score box:

      Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

      Tổng bàn thắng 1 2 3 4 5
      Hòa
      /
      Tài
      -4.27 -1.68 0.96 2.53 6.42
      Hòa
      /
      Xỉu
      4.05 1.60 -1.06 -2.66 -6.76

      Nếu lựa chọn cược của người chơi là Trên với cược 100 USD được đặt, kết của của
      trận đấu và số tiền trả lại như sau:

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 0 bàn, tỷ
      lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427
      USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 1 bàn, tỷ
      lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427
      USD

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 2 bàn, tỷ
      lệ cược thua của người chơi là -1.68, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.68 = -168
      USD

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 3 bàn, tỷ
      lệ cược thắng của người chơi là 0.96, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0.96 = 96 USD

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 4 bàn, tỷ
      lệ cược thắng của người chơi là 2.53, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 2.53 = 253 USD

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 5 bàn, tỷ
      lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD

      Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 6 bàn, tỷ
      lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD
      (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)

  2.2.24

   • Người ghi nhiều bàn thắng nhất

    • Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn

     • Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải định kỳ của một liên đoàn.
     • Trong trường hợp một cầu thủ gia nhập một câu lạc bộ khác trong cùng liên đoàn trong thời gian giữa mùa giải, tất cả các bàn thắng ghi được trong khi cầu thủ đó chơi ở các câu lạc bộ khác sẽ được tính trong tổng số bàn thắng được ghi. Nhưng những bàn thắng do một cầu thủ ghi trong một trận đấu bên ngoài liên đoàn sẽ không được tính.
     • Các bàn thắng được ghi trong các hiệp phụ để phân định thắng thua và đá phạt đền sẽ không được tính.
     • Bàn ghi vào lưới nhà sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được.
     • Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Một cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng cho mùa giải hiện tại của một liên đoàn.
     • Nếu một cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ thuộc một liên đoàn khác trước khi bắt đầu mùa giải, cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác sẽ được hoàn trả.
     • Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.
    • Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện

     • Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu hoặc một sự kiện.
     • Bàn ghi vào lưới nhà và bàn đá phạt đền sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được. Tuy nhiên, bàn thắng ghi được trong lúc cộng thêm giờ sẽ được tính.
     • Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng trong một trận đấu hoặc sự kiện.
     • Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ khác trong một trận đấu hoặc sự kiện khác trước khi bắt đầu trận đấu hoặc sự kiện này, tiền cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sẽ được hoàn trả.
     • Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.
    • Cầu thủ là Vua phá lưới xếp hạng theo trận đối đầu & Cầu thủ đối với Vua phá lưới của đội

     • Các bàn phản lưới nhà và penalty không được tính. Thời gian thêm giờ bị loại trừ và không được tính cho các mục đích cá cược
     • Nếu cầu thủ không chơi trong trận đấu, tất cả các cá cược đều bị hủy bỏ.
     • Tất cả các kết quả được tính khi Ban trọng tài tuyên bố kết quả chính thức vào cuối trận đấu
   • Thời gian bù giờ do chấn thương

    • Thời gian bù giờ do chấn thương là thời gian được thêm vào để bù lại khoảng thời gian bị mất do cứu chữa cho các cầu thủ bị thương. Thời gian này được chỉ định vào cuối hiệp 2 và gồm:

     Không có
     1 phút
     2 phút
     3 phút
     4+ phút

    • Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một

     • Tất cả các cá cược được lập cho 45 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.
     • Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 1, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp một sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt
    • Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai

     • Tất cả các cá cược được lập cho 90 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.
     • Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp hai sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt
    • Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức được những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố

  2.2.26

   • Cược cơ hội kép, Cơ hội kép hiệp 1 & Cơ hội kép hiệp 2

    • Có những lựa chọn sau

     1 hoặc X – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc hòa thì cá cược vào lựa chọn này thắng
     X hoặc 2 – Nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng
     1 hoặc 2 – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng

     Nếu trận đấu được tổ chức trên sân trung lập thì đội được nêu tên trước sẽ được coi là đội chủ nhà để cá cược.

  2.2.27

   • Hòa không cá, Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược & Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược

    • Cược đội thắng nhưng nếu kết quả hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
    • Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
    • Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
   • Cả hai/một/không đội nào ghi bàn

    Cả hai – Hai đội đều ghi bàn
    Một – đội kia không ghi bàn
    Không – Không có đội nào ghi bàn

    • Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội nhà ghi bàn, thì cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội khách ghi bàn, cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi cả Đội nhà và Đội khách ghi bàn, tất cả các cược đều có hiệu lực.Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ mà không có bàn thắng nào được ghi, tất cả các khoản cược đều vô hiệu.

     Luật 1:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
     Cả hai – Hoàn tiền
     Một – Hoàn tiền
     Cả hai đều không – Thua

     Luật 2:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
     Cả hai – Thắng
     Một – Thua
     Cả hai đều không – Thua

     Luật 3:
     Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
     Cả hai – Hoàn tiền
     Một – Hoàn tiền
     Cả hai đều không – Thua

   • Thắng không thua

    • Dự đoán là đội mà bạn chọn có thể thắng mà không bị đối phương ghi bàn trong thời gian thông lệ hoặc trong thời gian lịch định của trận đấu, không tính thời gian đá bù giờ và các quả penalty
    • Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

     Luật 1:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
     Đội nhà – Hoàn tiền      Đội khách – Thua

     Luật 2:
     Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
     Đội nhà – Thua      Đội khách – Thua

     Luật 3:
     Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
     Đội nhà – Thua      Đội khách – Hoàn tiền

  2.2.30

   • Cược chấp 3 Cửa & Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1

    • Cược chấp 3 Cửa nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.
    • Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1 nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong hiệp một của trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.

     Đội chủ nhà (-1): Đội chủ nhà phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn trở lên.
     Hòa (+1): Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt một bàn.
     Đội khách (+1): Đội khách chiến thắng hoặc hòa.

  2.2.31

   • Thắng trong một hiệp

    • Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở một trong hai hiệp.
    • Đội nhà thắng một trong hai hiệp

     • Đội nhà thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
    • Đội khách thắng một trong hai hiệp

     • Đội khách thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

  2.2.32

   • Thắng cả hai hiệp

    • Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở từng hiệp trong cả hai hiệp.

     Ví dụ: Nếu bạn chọn ghi bàn trong hiệp 1 và trận đấu kết thúc với kết quả 1”0 thì chỉ hiệp 1 của trận đấu được tính là thắng 1: 0 . 45 phút sau của trận đấu sẽ có kết qủa 0: 0 nghĩa là hòa. Nếu điều này xảy ra , chỉ có hiệp 1 của trận đấu được coi là thắng và như vậy người cược sẽ thua.

    • Đội nhà thắng trong cả hai hiệp

     • Đội nhà thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách trong mỗi hiệp hay không.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
    • Đội khách thắng trong cả hai hiệp

     • Đội khách thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà trong mỗi hiệp hay không.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

  2.2.33

   • Đội ghi nhiều bàn thắng nhất & Đội ghi ít bàn thắng nhất

    • Đội ghi nhiều bàn thắng nhất

     • Đội có nhiều bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.
     • Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.
     • Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

      Ví dụ:
      Man city 4 Swansea 4
      Liverpool 4 Sunderland 1
      Lúc ấy, Liverpool, Man city và Swansea là đội thắng cuộc.

    • Đội ghi ít bàn thắng nhất

     • Đội có ít bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.
     • Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.
     • Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.
    • Các cược vào đội có trận đấu bị bỏ dở hay bị hoãn nhưng không được lên lịch lại trong khoảng thời gian do công ty quy định sẽ không có giá trị.
    • Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu sẽ không được tính.
    • Đối với các kèo liên quan đến cuộc đấu, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ được tính.
    • Đối với các kèo liên quan đến một loạt trận đấu vào những ngày đã định, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.

  2.2.34

   • Cược tổng số bàn thắng chính xác & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2

     • Cược tổng số bàn thắng chính xác nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
     • Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.
     • Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
     • Số bàn thắng chính xác của đội nhà & Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1

      • Số bàn thắng chính xác của đội nhà nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
      • Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.
      • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.
     • Số bàn thắng chính xác của đội khách & Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1

      • Số bàn thắng chính xác của đội khách nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
      • Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.
      • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

    2.2.34.7

    • Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận

     • Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả số bàn
      thắng chính xác mà hai đội ghi được ở hiệp 1 trận đấu và số bàn thắng chính xác mà
      hai đội ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
     • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã
      được xác định.

  2.2.35

   • Số điểm ghi trong vòng đấu bảng

    • Số điểm ghi trong vòng đấu bảng là cược xem đội nào đó ghi được tổng số điểm là…sau khi vòng đấu bảng kết thúc
   • Bảng ghi bàn cao nhất

    • Là kiểu cá để dự đoán tổng số bàn mà 1 bảng ghi được vào một ngày tháng cụ thể
    • Nếu có các đội cùng mức bàn thắng thì áp dụng luật Về đích cùng nhau

     Ví dụ:
     Bảng A
     Balan – Hy Lạp 2 – 1 = 3 bàn
     Nga – Séc 3 – 2 = 5 bàn
     Bảng A tổng 8 bàn
     Bảng B tổng 7 bàn
     Bảng C tổng 7 bàn
     Bảng D tổng 6 bàn
     Bảng A là người thắng

   • Điểm của đội sau vòng đấu bảng

    • Là cược vào điểm của đội sau vòng đấu bảng khi được so sánh chính xác với các loại chào hàng Trên (Over), trong khoảng (Inclusive) và Dưới (Under)

     Ví dụ: Tổng điểm của đội X là 5
     Nếu cá:
     Dưới 3 điểm – Thua
     Trong khoảng 3 – 4 điểm Thua
     Trên 4 điểm Thắng

   • Dự báo chính xác bảng

    • Là cược để dự báo các đội sẽ đứng thứ nhất và thứ hai theo trình tự riêng, các vị trí của đội trong Bảng tương ứng vào cuối vòng đấu bảng
   • Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương

    • Cược kiểu Trên /Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1

     • Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một
     • Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng
     • Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.
    • Cược kiểu Trên /Dưới cho Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai

     • Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 2 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai
     • Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng
     • Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.
   • Cách ghi bàn thắng đầu tiên

    • Là dự báo cách bàn thắng đầu tiên được ghi (bất kỳ đội nào trong trận)

     • Đá phạt – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp tù cú đá phạt. Một cú đá vòng của cầu thủ đá phạt có thể ghi được bàn thắng. Cách cá này cũng tính cả các bàn thắng được ghi trực tiếp từ quả phạt góc.
     • Penalty – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ penalty với cầu thủ đã penalty đã được nêu tên.
     • Đá phản lưới nhà – nếu bàn thắng được tuyên bố là phản lưới
     • Đánh đầu – Nếu lần chạm bóng cuối cùng của cầu thủ ghi bàn là chạm đầu
     • Các cú sút vào gôn khác – Tất cả các cú sút vào gôn ngoài các loại đã liệt kê ở trên
     • Không có bàn thắng được ghi
    • Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức do những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
   • Đá penalty – Liệu cú đá penalty có ghi bàn không?

    • Là cược để dự đoán xem cầu thủ được chỉ định đá phạt ghi được bàn thắng hay là làm hỏng cú đá khi đá penalty
    • Nếu quả penalty không được chỉ định, tất cả các cá cược đều không có giá trị
   • Dự báo kép

    • Dự báo kép là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu (bất kể thứ tự) khi giải đấu kết thúc
   • Dự báo chính xác

    • Dự báo chính xác là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu theo đúng thứ tự khi giải đấu kết thúc
   • Đội mới đứng đầu

    • Đội mới đứng đầu là cược xem đội nào sẽ kết thúc giải trong cương vị Đội mới đứng đầu. “Đội mới” là đội vừa mới được chuyển lên thi đấu trong giải.
   • Đội thắng khu vực

    • Đội thắng khu vực Là cược xem đội nào sẽ thắng trong giải đấu khu vực. Các kết quả sẽ được tính theo kết quả chính thức mà Hội đồng giải thông báo khi kết thúc giải.

  2.2.46

   • Không cược sân nhà

    • Dự đoán hòa hay thắng trên sân đối phương trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân nhà thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.

  2.2.47

   • Thắng từ đầu, cược không có hiệu lực

    • Dự đoán hòa hay thắng trên sân nhà trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân đối phương thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.

  2.2.48

   • Hòa / không hòa

    • Dự đoán hòa hoặc không hòa trong kết quả cuối cùng của một sự kiện sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định.

  2.2.49

   • Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 và Hiệp 2

    • Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc Hiệp 1.
    • Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số trong Hiệp 1 của một Sự kiện.
    • Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.

  2.2.50

   • Kết quả / Tổng số bàn thắng

    • Kết quả / Tổng số bàn thắng là cược để dự đoán cả hai:

     • Trận đấu sẽ kết thúc với kết quả Đội chủ nhà thắng hoặc Đội khách thắng hoặc hòa và
     • Tổng số bàn thắng theo kết quả cuối cùng của trận đấu sẽ là Trên hay Dưới
    • Có các lựa chọn sau để cá cược:

     Đội chủ nhà và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

     Đội chủ nhà và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt Dưới một mức định trước.

     Đội khách và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội khách thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

     Đội khách và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi độ khách thắng và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.

     Hòa và Trên – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

     Hòa và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.

    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.51.

   • Đội thắng vào cuối trận

    • Là cược để dự đoán đội bóng thua liên tục trong gần hết thời gian trận đấu diễn ra, nhưng bất ngờ vượt lên và thắng ở cuối những phút thứ 90

  2.2.52.

   • Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên

    • Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên nghĩa là cược dự đoán cầu thủ sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu.
    • Khoản cược vào bất cứ cầu thủ nào không tham gia thi đấu trong trận đấu hoặc cầu thủ nào vào thay sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.
    • Bàn đá phản lưới nhà không được tính là bàn thắng đầu tiên. Trong trường hợp đó, cầu thủ tiếp theo ghi bàn sẽ được xem là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng.
    • Khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng nếu không có cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu. Nếu bàn đá phản lưới nhà là bàn thắng duy nhất trong trận đấu thì khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng.
    • Khoản cược đặt vào cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi sẽ bị mất.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.53

   • Cược đội đầu tiên ghi bàn & Cược đội cuối cùng ghi bàn

    • Cược đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
    • Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.54

   • Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn & Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn

    • Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi hai (2) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
    • Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi ba (3) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
    • Có các lựa chọn đặt cược sau:
     • Đội nhà
     • Đội khách
     • Không có đội nào trong hai đội
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.55.

   • Thời gian ghi bàn thắng đầu tiên

    • Có nghĩa là dự đoán thời gian bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi vào rổ.

     • Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (10 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.
     • Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (15 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu.
    • Bàn đá phản lưới nhà không được xem là bàn thắng đầu tiên.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.56.

   • Hiệp đấu nào sẽ tạo ra bàn thắng thứ 1

    • Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu bàn thắng thứ 1 sẽ được ghi
    • Những lựa chọn cá cược có sẵn là:
     • Hiệp đầu
     • Hiệp hai
     • Không bàn thắng
    • Nếu trận đấu sau đó bị hủy sau khi bàn thắng thứ nhât được ghi trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên, thì tất cả cược sẽ dừng lại.
    • Nếu trận đấu bị hủy trong bất cứ thời điểm nào trước khi bàn thắng thứ 1 được ghi thì tất cả cược không có giá trị.

  2.2.57.

   • Cả hai đội ghi bàn/Kết quả & Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1

    • Hai đội ghi bàn/kết quả có nghĩa là cược dự đoán hai đội

     • Dù cho trận đấu sẽ dẫn tới kết quả là hai đội ghi bàn và ;
     • Dù cho trận dấu sẽ dẫn tới kết quả là đội nhả thắng hoặc đội khách thắng hoặc hòa
    • Những lựa chọn cược có sẵn là :
     • Yes & Chủ nhà – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội chủ nhà thắng
     • Yes & Đội khách- cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội khách thắng
     • Yes & Hòa – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và kết quả trận đấu hòa
    • Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán kết quả của hiệp 1 trận đấu và việc cả hai đội có ghi bàn trong hiệp 1 hay không.
    • Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

  2.2.58.

   • Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận

    • Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận nghĩa là cá cược dự đoán kết quả của nửa trận và kết quả của cả trận đấu là lẻ/lẻ, lẻ/chẵn, chẵn/lẻ hay chẵn/chẵn.
    • Có bốn (4) phương án cược:
     • Lẻ/Lẻ
     • Lẻ/Chẵn
     • Chẵn/Lẻ
     • Chẵn/Chẵn
    • Đối với kiểu cá cược này, tất cả mọi thời gian bù giờ sẽ không được tính để xác định kết quả của cả trận đấu.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã xác định từ trước việc thanh toán cá cược.

  2.2.59.

   • Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn

    • Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là cược để vừa dự đoán đội nào sẽ ghi bàn trước vừa dự đoán bất kỳ một trong ba khả năng thắng có thể xảy ra cho một sự kiện.
    • Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

  2.2.60.

   • Hiệp đấu với đội chủ nhà ghi bàn thắng đầu tiên

    • Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu, đội chủ nhà sẽ ghi bàn đầu tiên
    • Những lựa chọn có sẵn :
     * Hiệp 1
     * Hiệp 2
     * Không bàn thắng
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

  2.2.61.

   • Hiệp đấu với đội khách ghi bàn thắng đầu tiên

    • Có nghĩa là cược đoán hiệp nào của trận đấu , đội khách sẽ ghi bàn đầu tiên
    • Những lựa chọn có sẵn là :
     * Hiệp 1
     * Hiệp 2
     * Không có bàn thắng nào
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

  2.2.62

   • Chấp riêng 15 phút (HDP)

    • Chấp riêng 15 phút có nghĩa là cá cược khi một đấu thủ hoặc đội chơi tiếp nhận khởi đầu ảo. Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn sau khi cộng khoản chấp đã cho vào kết quả tại thời điểm kết thúc mỗi (KHOẢNG) thời gian 15 phút của trận đấu.
    • Ví dụ:
     Chấp phút thứ 15
     00:00 – 15:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến 15:00.
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 15.

     Chấp phút thứ 30
     15:01 – 30:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 15:01 đến 30:00.
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 30.

     Chấp phút thứ 45
     30:01- 45:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 30:01 – 45:00.
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 45.

     Chấp phút thứ 60
     45:01 – 60:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 45:01 đến 60:00.
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 60.

     Chấp phút thứ 75
     60:01 – 75:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 60:01 đến 75:00.
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 75.

     Chấp phút thứ 90
     75:01- 90:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 75:01 đến 90:00,
     Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 90.

    • Đối với cược HDP vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
    • Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị loại bỏ, mọi cá cược đã được đặt vào Chấp riêng 15 phút sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu Chấp riêng 15 phút đã chọn hoàn thành thì mọi cá cược sẽ có giá trị.
    • Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp 15 phút đặc thù có chấp thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
    • Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

  2.2.63

   • Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên

    • Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên có nghĩa là cá cược tiên đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cặp.
     Ví dụ:
     Các trận đấu: Man City gặp Liverpool ; Chelsea gặp Man United
     Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
     Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
     Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:48
     Thắng cược: Man City
    • Nếu cả hai trận đấu ghi điểm đồng thời (phút và giây) hoặc không có bàn thắng nào được ghi trong cả hai trận đấu thi trận đấu cặp sẽ được coi như hòa.
    • Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi điểm trong trận đấu kia thi toàn bộ cá cược sẽ dừng lại. Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi trong trận đấu kia thì mọi cá cược đều vô hiệu.
     Ví dụ:
     Các trận đấu: Man City gặp Liverpool; Chelsea gặp Man United
     Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
     Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
     Trận đấu của Chelsea bị hoãn lại hoặc hủy bỏ trước 25:10
     Kết quả: Tất cả mọi cá cược đều vô hiệu.
    • Nếu cả hai trận đấu đều bị hủy bỏ mà không có bàn thắng nào được ghi thì mọi cá cược đều vô hiệu.
    • Mọi bàn thằng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.

  2.2.64

   • Đội châu Âu đứng đầu

    • Cược đội châu Âu đứng đầu nghĩa là cược đội châu Âu nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
    • Nếu hai đội châu Âu thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội châu Âu đứng đầu.
    • Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội châu Âu rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
    • Tất cả các khoản cược cho Đội châu Âu đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội châu Âu cuối cùng rời khỏi giải đấu.

  2.2.65

   • Đội Nam Mỹ đứng đầu

    • Cược Đội Nam Mỹ đứng đầu nghĩa là cược đội Nam Mỹ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
    • Nếu hai đội Nam Mỹ thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Nam Mỹ đứng đầu.
    • Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Nam Mỹ rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
    • Tất cả các khoản cược cho Đội Nam Mỹ đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Nam Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu.

  2.2.66

   • Đội Châu Phi đứng đầu

    • Cược Đội Châu Phi đứng đầu nghĩa là cược đội Châu Phi nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
    • Nếu hai đội Châu Phi thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Châu Phi đứng đầu.
    • Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Châu Phi rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
    • Tất cả các khoản cược cho Đội Châu Phi đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Châu Phi cuối cùng rời khỏi giải đấu.

  2.2.67

   • Cả hai đội ghi bàn

    • Cược cả hai đội ghi bàn nghĩa là cược để dự đoán liệu một trận đấu sẽ có kết quả là cả hai đội ghi bàn hay không.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

  2.2.68

   • Cả hai đội ghi bàn trong hiệp một

    • Cược cả hai đội ghi bàn trong hiệp một nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một của trận đấu hay không.
    • Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một, thì cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi kết thúc Hiệp Một mà cả hai đội không ghi bàn, tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

  2.2.69

   • Cả hai đội ghi bàn trong Hiệp Hai

    • Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của một trận đấu hay không.
    • Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp hai, thì các khoản cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ mà cả hai đội đều không ghi bàn thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

  2.2.70

   • Cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một và/hoặc hiệp hai

    • Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Một và/hoặc Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của trận đấu hay không.
    • Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu.

  2.2.71

   • Cả hai Đội Ghi bàn/Tổng Bàn thắng & Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng

    • Cược cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong trận đấu hay không.
    • Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và việc liệu cả hai đội có ghi bàn trong Hiệp một của trận đấu hay không.
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

  2.2.72

   • Kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng

    • Cược kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán kết quả của hiệp một của trận đấu và tổng số bàn thắng của hiệp một.
    • Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp một của trận đấu. Các khoản cược sẽ giữ nguyên giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp hai của trận đấu.

  2.2.73

   • Đội nhà ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

    • Cược Đội nhà sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội nhà có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.
    • Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

  2.2.74

   • Đội khách ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

    • Cược Đội khách sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội khách có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.
    • Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

  2.2.75

   • 15 phút cụ thể 1X2

    • 15 phút cụ thể 1X2 nghĩa là đặt cược để dự đoán 3 kết quả chiến thắng bất kỳ có thể xảy ra vào cuối mỗi phút thứ 15 (chu kỳ) của trận đấu. 1 là đội được xướng tên trước (thường là đội nhà); X là trận đấu dẫn đến kết quả hòa; 2 là đội được xướng tên sau (thường là đội khách).
    • Ví dụ:
     Phút thứ 15 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 00:00 – 15:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 15.

     Phút thứ 30 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 15:01 – 30:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 30.

     Phút thứ 45 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 30:01 – 45:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 45.

     Phút thứ 60 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 45:01 – 60:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 60.

     Phút thứ 75 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 60:01 – 75:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 75.

     Phút thứ 90 1X2
     Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 75:01 – 90:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 90.

    • Đối với cược 1X2 trong 15 phút xác định, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
    • Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc hủy bỏ, các giá trị cược đã đặt cho khoảng thời gian 15 phút chưa kết thúc giữa 1X2 sẽ bị hủy. Nếu khoảng thời gian 15 phút đã xác định giữa 1X2 đã kết thúc thì giá trị cược sẽ được tính.
    • Đối với việc đặt cược trực tiếp trong (2) phút cuối của loại cược 15 phút cụ thể 1X2, bất kỳ tình huống nào ngoài các tình huống được đề cập sau đây sẽ được xem là Chơi an toàn và vì vậy, tất cả giá trị cược đang chờ xử lý sẽ được xem xét chấp nhận: ghi bàn, phạt đền và thẻ đỏ.
    • Đối các khoảng thời gian 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

  2.2.76

   • Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo

    • Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.

  2.2.77

   • Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap)

    • Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap) nghĩa là đặt cược khi nào một đối thủ hay một đội được nhận khởi đầu thuận lợi ảo. Người thắng là đối thủ hay đội có bàn thắng nhiều hơn sau khi đã cộng thêm bàn chấp đã cược vào kết quả vào cuối mỗi khoảng thời gian 10 phút của trận đấu.
    • Ví dụ:
     Cược chấp (HDP) phút thứ 10
     00:00 – 10:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến phút thứ 10:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 10.

     Cược chấp phút thứ 20
     10:01 – 20:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 10:01 đến phút thứ 20:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 20.

     Cược chấp phút thứ 30
     20:01- 30:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 20:01 đến phút thứ 30:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

     Cược chấp phút thứ 40
     30:01 – 40:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 30:01 đến phút thứ 40:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 40.

     Cược chấp phút thứ 60
     50:01- 60:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 50:01 đến phút thứ 60:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

     Cược chấp phút thứ 70
     60:01- 70:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 60:01 đến phút thứ 70:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 70.

     Cược chấp phút thứ 80
     70:01- 80:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 70:01 đến phút thứ 80:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 80.

     Cược chấp phút thứ 90
     80:01- 90:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 80:01 đến phút thứ 90:00.
     Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

    • Đối với Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute HDP), khoản cược được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp.
    • Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị bỏ dở, các khoản cược đặt vào Cược chấp 10 phút cụ thể dở dang sẽ được xem là không có giá trị. Nếu Cược chấp 10 phút cụ thể đã định hoàn thành trọn vẹn thì khoản cược sẽ được xem là có giá trị.
    • Trong hai (2) phút cuối cùng của bất kỳ việc đặt cược trực tiếp theo Cược chấp 10 phút cụ thể nào, bất kỳ hành động nào ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Tình huống an toàn (Safe Play) và vì vậy, tất cả mọi khoản cược đang chờ xử lý có thể được cân nhắc chấp nhận: một bàn thắng, một quả phạt đền và thẻ đỏ.
    • Đối với cược chấp từ phút 80:01 – 90:00, khoản cược sẽ được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp, không tính thời gian bù giờ hay thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu do bóng chết vì có cầu thủ bị thương.

  2.2.78

   • Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng

    • Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng nghĩa là loại cược dự đoán quả đá phạt đền đầu tiên của đội có trở thành bàn thắng hay không.

  2.2.79

   • Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor)

    • Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor) là loại cược dự đoán nhà tài trợ jersey nào sẽ có đội mà mình tài trợ giành được danh hiệu vô địch.

  2.2.80

   • Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner)

    • Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner) là loại cược dự đoán châu lục xuất xứ của huấn luyện viên trưởng của đội bóng sẽ giành danh hiệu vô địch.

  2.2.81

   • Tỷ số thắng cách biệt & Tỷ số Thắng cách biệt trong hiệp 1

    • Tỷ số thắng cách biệt có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách.
    • Tỷ số thắng cách biệt trong hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách trong hiệp 1.
    • Các tùy chọn có sẵn dành cho loại cược này là các tùy chọn được công bố trên trang web. Ví dụ:
     • Đội Nhà thắng 1 bàn
     • Đội Nhà thắng 2 bàn
     • Đội Nhà thắng 3 bàn hoặc hơn
     • Mọi Tỷ số Hòa (Ngoại trừ 0-0)
     • Đội Khách thắng 1 bàn
     • Đội Khách thắng 2 bàn
     • Đội Khách thắng 3 bàn hoặc hơn
     • Không có Bàn thắng
    • Đối với loại cược này, thời gian bù giờ sẽ không được đưa vào để quyết định tỷ số thắng cách biệt.
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

  2.2.82

   • Bàn thắng tiếp theo, Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 & Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ

    • Bàn thắng tiếp theo nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong trận đấu.
    • Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu.
    • Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ của trận đấu.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.
    • Bàn thắng phản lưới nhà được được công nhận ghi bàn thắng.

  2.2.83

   • Phạt đền

    • Phạt đền nghĩa là cá cược để dự đoán liệu trận đấu có xảy ra phạt đền hay không.
    • Có các tuỳ chọn sau đây
     • Có
     • Không

  2.2.84

   • Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất

    • Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng nhiều hơn hiệp còn lại.
    • Có các tuỳ chọn sau:
     1. Hiệp 1
     2. Hiệp 2
     3. Hòa
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
    • Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

     • Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
    • Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

     • Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội khách sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

  2.2.85

   • Tỉ số chính xác của hiệp 1/cả trận

    • Tỉ số chính xác của hiệp 1/ cả trận nghĩa là đặt cược dự đoán tỉ số chính xác sau khi kết thúc hiệp 1 và tỉ số cuối cùng chính xác sau khi kết thúc trận đấu.
    • Tỷ số Chính xác Hiệp một/Cả trận đấu để thắng “AOS” nghĩa là đội đã chọn phải chiến thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ, trừ phi việc thanh toán cá cược đã được quyết định từ trước.

  2.2.86

   • Cầu thủ ghi bàn – Bất kỳ lúc nào

    • Cược cầu thủ ghi bàn – bất cứ lúc nào nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ ghi bàn vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Không tính thời gian đá bù giờ.
    • Không tính bàn đá phản lưới nhà.
    • Khoản cược sẽ có giá trị bất kể thời gian cầu thủ đó vào tham gia thi đấu trong trận đấu được bao lâu.
    • Khoản cược vào bất kỳ cầu thủ nào không tham gia vào trận đấu sẽ bị vô hiệu và được trả lại.
    • Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

  2.2.87

   • Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

    • Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
    • Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
    • Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

     • Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
     • Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
    • Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

     • Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
     • Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
     • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.88

   • Cược đá bù giờ có/không

    • Cược đá bù giờ có/không nghĩa là cược trận đấu có đá bù giờ hay không.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.89

   • Cược đá bù giờ/Bàn thắng

    • Cược đá bù giờ/Bàn thắng nghĩa là vừa cược trận đấu có đá bù giờ hay không vừa cược có bàn thắng nào được ghi trong thời gian đá bù giờ hay không.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trước khi kết thúc thời gian đá bù giờ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.90

   • Cược tài & xỉu cho cả 2 hiệp có/không

    • Cược tài 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có từ hai (2) bàn thắng trở lên hay không.
    • Cược xỉu 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có ít hơn hai (2) bàn thắng hay không.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

  2.2.91

   • [NO LONGER OFFERED]

  2.2.92

   • Cách thức xác định kết quả trận đấu

    • Cược Cách thức xác định kết quả trận đấu có nghĩa là cược để dự đoán người chiến thắng và cách thức chiến thắng trận đấu.
    • Có các tùy chọn cược sau đây:
     • Đội nhà/Thời gian thi đấu chính thức
     • Đội nhà/Thời gian đá bù
     • Đội nhà/Sút luân lưu
     • Đội khách/Thời gian thi đấu chính thức
     • Đội khách/Thời gian đá bù
     • Đội khách/Sút luân lưu
    • Tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ.

  2.2.93

   • Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

    • Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

     • Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thắng hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số bàn thắng được ghi trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
     • Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số bàn thắng được ghi.
     • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.
    • Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2

     • Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc được thực hiện trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
     • Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số quả phạt góc được thực hiện.
     • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.
    • Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2

     • Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số thẻ phạt được nhận trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
     • Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số thẻ phạt được nhận.
     • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

  2.2.94

   • [NO LONGER OFFERED]

  2.2.95

   • Tổng số phút của bàn thắng

    • Tổng số phút ghi bàn là đặt cược để dự đoán tổng số phút tương ứng với thời gian cụ thể lúc cả hai đội ghi bàn trong một trận đấu.
    • Để quyết định phút của bàn thắng, số lẻ của phút (1-59 giây) sẽ được làm tròn thành phút gần nhất.

     Ví dụ:
     Các bàn thắng được ghi ở phút 22,55 phút (23 phút) + 34,35 phút (35 phút) + 55,05 phút (56 phút) = 144 phút

    • Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp một sẽ được tính là vào phút thứ 45. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp hai sẽ được tính là vào phút thứ 90.
    • Thời gian đá bù giờ và quả đá phạt đền không được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.
    • Bàn đá phản lưới nhà được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.
    • Tổng số phút của bàn thắng chỉ thời gian ghi bàn hiện trên chương trình phát sóng của truyền hình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về thời gian ghi bàn của bất kỳ bàn thắng nào, thời gian do Trang web thi đấu chính thức công bố sẽ được xem là căn cứ để giải quyết tranh chấp.
    • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán khoản cược đã được quyết định.

  2.2.96

   • Đội Nhà Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

    • Dự đoán liệu đội Nhà sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.
    • Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.
    • Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

  2.2.97

   • Đội Khách Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

    • Dự đoán liệu đội Khách sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.
    • Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.
    • Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.
    • Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

  2.2.98

   • Bảng – 2 đội đứng đầu

    • Cược dự đoán 2 đội sẽ đứng đầu bảng.

  2.2.99

   • Vòng loại đội

    • Dự đoán đội được công bố sẽ bị loại khỏi giải đấu.

  2.2.100

   • Đội xếp cuối bảng

    • Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.

  2.2.101

   • Chọn đội vào chung kết

    • Dự đoán đội nào sẽ chơi trong vòng chung kết của giải đấu.

  2.2.102

   • Vào chung kết

    • Vào chung kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Chung kết của giải đấu.
    • Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

  2.2.103

   • Vào Bán kết

    • Vào bán kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Bán kết của giải đấu.
    • Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

  2.2.104

   • Vào Tứ kết

    • Vào Tứ kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Tứ kết của giải đấu.
    • Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

  2.2.105

   • Đội nào trong bảng hội đủ điều kiện

    • Dự đoán đội nào sẽ hội đủ điều kiện và tiến vào vòng tiếp theo trong giải đấu đã định.
    • Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

  2.2.106

   • Bảng thắng cuộc

    • Dự đoán bảng nào sẽ là bảng thắng cuộc của giải đấu.

  2.2.107

   • Châu lục thắng cuộc

    • Châu lục thắng cuộc có nghĩa là cược dự đoán châu lục nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu.

  2.2.108

   • Giải đấu – Đội xuống hạng

    • Dự đoán đội nào sẽ bị xuống hạng trong giải đấu.
    • Kèo này sẽ bao gồm vị trí xuống hạng tự động cũng như xuống hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.
    • Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

  2.2.109

   • Mùa giải – Xếp cuối bảng

    • Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối bảng trong mùa giải xác định trong khoảng thời gian mùa giải diễn ra.
    • Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

  2.2.110

   • Mùa giải – 2 đội xếp cuối bảng

    • Dự đoán những đội nào sẽ bị xếp cuối bảng trong mùa giải này.
    • Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

  2.2.111

   • Mùa giải – Đội bóng thăng hạng trong mùa giải

    • Dự đoán đội nào sẽ được thăng hạng trong giải đấu.
    • Kèo này bao gồm cả vị trí thăng hạng tự động cũng như mọi sự thăng hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.
    • Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

  2.2.112

   • Người thắng cuộc và cầu thủ ghi bàn thắng đúp hàng đầu

    • Dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu và cầu thủ nào sẽ ghi bàn nhiều nhất.
    • Tất cả các cược được áp dụng trong “90 phút” của trận đấu và thời gian bù giờ theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng.
    • Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu không được tính.
    • Nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, quy tắc về đích cùng nhau được áp dụng.

  2.2.113

   • Giải đấu – 3 đội đứng đầu

    • Giải đấu – 3 đội đứng đầu có nghĩa là cược dự đoán đội nhất, nhì và ba và xác định theo thứ tự khi kết thúc giải đấu.
    • Ví dụ: Manchester City/Manchester United/Chelsea phải giành chiến thắng theo thứ tự xác định vào cuối giải đấu.
    • Bảng vòng chung kết như được hiển thị theo kết quả chính thức của giải đấu tương ứng là kết quả quyết toán.

  2.2.114

   • Giải đấu – Đội không bại trận nào

    • Đội phải hoàn thành giải đấu mà không để thua trận nào.

  2.2.115

   • Giành danh hiệu

    • Dự đoán đội nào sẽ giành danh hiệu vào cuối giải đấu.

  2.2.116

   • Đội/Cầu thủ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu

    • Đội/Cầu thủ nào tiến xa nhất trong giải đấu có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu.
    • 2 đội/cầu thủ sẽ được ghép thành cặp để lựa chọn cược, các đội thuộc về các bảng khác cũng có thể được ghép thành cặp để lựa chọn cược.
    • Nếu 2 đội/cầu thủ được ghép thành cặp để lựa chọn cược hội đủ tiêu chuẩn cho vòng đấu tiếp theo, tất cả các cược vào hai đội/cầu thủ sẽ được kết chuyển sang vòng đấu thành công.
    • Cược sẽ được xem là hòa nếu hai đội/cầu thủ sẽ bị loại trong cùng một vòng đấu.


  2.2.117

   • (Fast Markets) Thị trường 1/5 Phút Tiếp theo

    • Khách hàng dự đoán một kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định từ
     những kết quả
     trong danh sách. Nếu không có kết quả nào danh sách xảy ra hoặc Khách hàng không thể dự
     đoán chính
     xác kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, tất cả cược sẽ bị coi là cược
     thua.
    • Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     cho Công
     ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà
     cung cấp
     dữ liệu. Hiệp phụ và thời gian bù giờ sẽ không được tính.
    • Lựa chọn Bàn thắng – Bàn thắng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     sự kiện
     cho Công ty, bất kể nội dung được thể hiện trong video phát lại. Bàn phản lưới nhà sẽ được
     tính để
     thanh toán trong thị trường này.
    • Lựa chọn Phạt trực tiếp – Phạt trực tiếp được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ
     liệu cung
     cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt trực tiếp đó được thực hiện
     trong thực
     tế.

     • Tình huống Đá phạt Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được
      tính.
    • Lựa chọn Phạt góc – Phạt góc được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     sự kiện
     cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế.

     • Tình huống Phạt góc Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được
      tính.
    • Lựa chọn Thủ môn Phát bóng- Thủ môn Phát bóng được tính theo thời điểm nhà cung cấp
     dữ liệu
     cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện
     trong thực
     tế. Cú phát bóng từ trên tay hay cú đá phạt trực tiếp do thủ môn thực hiện sẽ không được
     coi là Thủ
     môn Phát bóng.

     • Tình huống Thủ môn Phát bóng được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được
      tính.
    • Lựa chọn Ném biên – Ném biên được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     sự kiện
     cho Công ty và không phải là thời điểm cú ném biên đó được thực hiện trong thực tế.

     • Tình huống Ném biên được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
    • Lựa chọn Phạt đền – Phạt đền được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     sự kiện
     cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt đền đó được thực hiện trong thực tế.

     • Tình huống Phạt đền được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
    • Lựa chọn Thẻ phạt – Thẻ phạt được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp
     cho Công
     ty. Đối với lựa chọn này, chỉ những thẻ đã được giơ lên trước mặt cầu thủ ở trên sân khi
     đang thi
     đấu mới được tính.
    • Lựa chọn Không có – Không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự kiện nào ở dưới xảy ra
     trong
     khoảng thời gian được quy định, bao gồm Bàn thắng, Phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên, Phạt
     đền hay
     Thẻ phạt.
    • Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc khoảng thời gian được quy định bị dừng lại khi chưa trôi
     qua hết,
     tất cả cược sẽ mất hiệu lực trừ khi lựa chọn chiến thắng đã xuất hiện và được thiết lập
     trước khi
     hủy bỏ hay dừng. Đối với những cược trong đó khoảng thời gian cược đã trôi qua hết sẽ được
     thanh
     toán và không bị coi là mất hiệu lực.
    • Mọi và tất cả Bàn thắng, phạt trực tiếp, phạt góc, thủ môn phát bóng, ném biên, phạt
     đền và
     thẻ phạt không được công nhận hoặc bị hủy bỏ sẽ không được tính.

  2.2.118

   • Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng

    • Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
     (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn; và
     (B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

  2.2.119

   • Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng

    • Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
     (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
     (B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

  2.2.120

   • Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước

    • Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
     (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
     (B) Đội chủ nhà hay Đội khách sẽ là Đội Ghi bàn Trước.

  2.2.121

   • Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép

    • Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
     (A) Cả hai đội có đều ghi bàn thắng trong trận đấu hay không; và
     (B) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng.

  2.2.122

   • Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn

    • Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn nghĩa là đội được chọn phải chiến thắng với cách biệt từ năm (5) bàn trở lên.

     Ví dụ:
     Kết quả dành cho Đội chủ nhà – 5:1, 6:2 … (Thua) / 5:0, 6:0, 6:1 … (Thắng).
     Kết quả dành cho Đội khách – 1:5, 2:6 … (Thua) / 0:5, 0:6, 1:6 … (Thắng).

  2.2.123

   • Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa)

    • Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa) nghĩa là cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng lớn hơn. Nếu kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường của cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
    • Những tùy chọn sau có thể được sử dụng:
     • Hiệp một
     • Hiệp hai

  2.2.124

   • Châu Á 1×2 & Châu Á 1×2 Hiệp 1

    • Bằng cách cược vào Châu Á 1X2, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).
    • Bằng cách cược vào Châu Á 1X2 Hiệp 1, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra cho hiệp đầu tiên của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

     Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 0-1
     Cược vào:
     Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
     Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
     Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 1 bàn

     Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 1-0
     Cược vào:
     Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
     Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
     Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 1 bàn

  2.2.125

   • Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

    • Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.
    • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

  2.2.126

   • Đội nào sẽ thua tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

    • Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ thua tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.
    • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

  2.2.127

   • Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình trong giải đấu (chỉ tính Thời gian thi đấu thông thường)

    • Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ trong giải đấu tính theo thời gian thi đấu thông thường.
    • Đối với loại cược này, kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường sẽ được coi là kết quả của trận đấu. Mọi bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và loạt sút luân lưu sẽ không được tính hay làm thay đổi kết quả.
    • Nếu kết quả của trận đấu khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường là hòa, cược sẽ thua.
    • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

  2.2.128

   • Tân vương World Cup

    • Nghĩa là cược để dự đoán đội vô địch FIFA World Cup có phải là tân vương hay không. Ở đây, “Tân vương” chỉ bất kỳ đội nào vô địch FIFA World Cup mà không phải đội bảo vệ chức vô địch.

  2.2.129

   • VAR (Công nghệ video hỗ trợ trọng tài)

    • Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) là công nghệ được áp dụng cho bóng đá, trong đó một trợ lý trọng tài sẽ xem xét lại các quyết định của trọng tài chính bằng cách sử dụng cảnh quay video và tai nghe để liên lạc.
    • Đối với tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, dữ liệu do công ty cung cấp sẽ được dùng làm kết quả cuối cùng. Công ty có toàn quyền quyết định có sử dụng một nhà cung cấp dữ liệu cụ thể để công bố kết quả cuối cùng hay không.
    • Nếu trận đấu bị hủy sau khi kết quả sử dụng công nghệ VAR đã được quyết định, tất cả cược vẫn có hiệu lực.
    • Nếu trận đấu bị hủy trước khi kết quả sử dụng công nghệ VAR được quyết định, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

  2.2.130

   • VAR (Trợ lý trọng tài video) Tài/Xỉu, VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu & VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu

    • VAR Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
    • VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
    • VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
    • Khi xác định tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, trong đó trọng tài hoặc trợ lý trọng tài sử dụng kỹ thuật phát lại video tức thời và giao tiếp qua tai nghe, lần sử dụng VAR sẽ được tính bất kể quyết định có được thay đổi hay không.
    • Đối với tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, dữ liệu do công ty cung cấp sẽ được dùng làm kết quả cuối cùng. Công ty có toàn quyền quyết định có sử dụng một nhà cung cấp dữ liệu cụ thể để công bố kết quả cuối cùng hay không.
    • Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.